สภาพทั่วไป

Share

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

สถานที่ตั้งของตำบล

     ตำบลหนองบ่อจะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปตามถนนแจ้งสนิทหลักกิโลเมตรที่ 9 บ้านหนองแก ผ่านบ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หรือจะไปแวะหลักกิโลเมตรที่ 13 บ้านหนองไฮ ผ่านบ้านเชือก ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี แล้วจะเข้าเขตตำบลหนองบ่อ ระยะทาง ประมาณ 20 กม. โดยมีอาณาเขต

 

 

เนื้อที่

     ตำบลหนองบ่อ มีพื้นที่ประมาณ 48,750 ไร่ หรือประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร

 

การคมนาคม

     การเดินทางจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ไปที่ตำบลหนองบ่อ จะเดินทางด้วยทางรถยนต์ ถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 20 กม.

 

สภาพทางภูมิศาสตร์

     ตำบลหนองบ่อ ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งแม่น้ำ 3 สาย คือ มีแม่น้ำชีไหลไปตกแม่น้ำมูลบริเวณเขต บ้านจานตะโนน และลำเซบายไหลไปตกแม่น้ำมูลที่บริเวณบ้านดงบัง พื้นที่ตำบลหนองบ่อส่วนใหญ่จึงเป็น ที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ ทาม ”

 

ข้อมูลประชากรในตำบลหนองบ่อ

     มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 1,761 หลังคาเรือน แยกเป็น

 

ศิลปะพื้นบ้าน

     ชาวตำบลหนองบ่อ มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน เช่น การแสดงหมอลำหมู่ การแสดงหมอลำคู่ หมอลำที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คือ นายฉลาด ส่งเสริม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ ป. ฉลาดน้อย ส่งเสริม ” นอกจากนี้ชาวตำบลหนองบ่อยังมีศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และมีชื่อเสียงระดับจังหวัดคือ “ ฟ้อนกลองตุ้ม ”

 

การแต่งกาย

     ผ้าทอของชาวตำบลหนองบ่อ มีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น ผ้าทอของกลุ่มทอผ้า บ้านหนองบ่อได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพนกยุงทอง ( Royal Thai Silk ) เมื่อปี พ.ศ.2551

 

ภาษาท้องถิ่น

     ชาวตำบลหนองบ่อ ใช้ภาษาท้องถิ่นอีสานหรือที่เรียกว่า “ ภาษาลาว ” เช่นเดียวกับชาวอีสานทั่วไป แต่มีสำเนียงที่ต่างไปจากท้องถิ่นใกล้เคียง คือ จะมีสำเนียงพูดแบบชาวอีสานตอนเหนือแถวจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม ชาวตำบลหนองบ่อในแต่ละหมู่บ้านจะพูดสำเนียงที่แตกต่างกัน

 

รายชื่อโรงเรียนในเขตตำบลหนองบ่อ

 

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 

การปกครอง ตำบลหนองบ่อ แบ่งการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน ดังนี้