ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:509

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:531

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:567

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

         รายงานผลการประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็ก เส้นร่องเหมียง – ดอนไฮ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจานตะโนน  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   ราคากลาง   200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)    ประกาศ  ณ วันที่  11   ตุลาคม   2561

รายงานผลการประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  จำนวน  1 คัน  ราคากลาง   1,000,000.- บาท  ประกาศ  ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  2561

รายงานผลการประกาศราคากลาง จัดซื้อหินคลุก  จำนวน  180 ลูกบาศก์เมตร ๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน  180,000 บาท   เป็นราคาราคากลาง   180,000.- บาท 

รายงานผลการประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ด้านหลังที่ทำการ อบต.หนองบ่อ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1  ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   ราคากลาง   300,000.- บาท  ประกาศ  ณ วันที่  7  มิถุนายน  2561 

รายงานผลการประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเข้าศาลปู่ตาบ้านจานตะโนน  สถานที่ก่อสร้าง บ้านจานตะโนนหมู่ที่ 11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลาง   150,000.- บาท  ประกาศ  ณ วันที่  2  กรกฎาคม  2561

รายงานผลการประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน  นางไหล  แสงกล้า  บ้านจานตะโนน  หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี    ราคากลาง   150,000.- บาท  ประกาศ  ณ วันที่  2  กรกฎาคม  2561

รายงานผลการประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน    นายบัวกัน  ดอกดวง  บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6  ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลาง   150,000.- บาท  ประกาศ  ณ วันที่  2  กรกฎาคม  2561

  รายงานผลการประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  170 กิโลวัตต์  แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน  1 คัน  ราคากลาง   2,5000,000.- บาท  ประกาศ  ณ วันที่  30  เมษายน  2561 

        รายงานผลการประมาณราคากลาง  และปประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นสามแยกทางเข้าบ้านดงบัง  บ้านดงบัง  หมู่ที่  9  ตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลาง   105,000.- บาท  ราคากลางคำนาณ  ณ วันที่  2  พฤษภาคม  2561 

       ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เส้นสามแยกวัดป่าอาราม - สามแยกหนองบ่อดงบัง  บ้านหนองบ่อ หมู่ที่  1  ตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

   

       รายงานผลการประมาณราคากลาง  และประกาศราคากลาง  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เส้นสามแยกวัดป่าอาราม - สามแยกหนองบ่อดงบัง  บ้านหนองบ่อ หมู่ที่  1  ตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี     ราคากลาง   840,000.- บาท  ราคากลางคำนาณ  ณ วันที่  2  พฤษภาคม  2561 

 
 
Powered by Phoca Download