ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:791

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:804

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:846

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายพิชานนท์ ขจรฟุ้ง
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
 
 
นายสุรชัย วรจักร์
 
 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายณฐกร จันทร์ทรง
นายพรเทพ หอมสมบัติ
นายสิบทิศ  เครือประสาร
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
     
 
-ว่าง-
นางสาวศศิธร  จันทร์พวง
นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญคุณ 
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
     
   
นายสุริยา  บุญประสาร    
พนักงานจ้างเหมาบริการ    
     
   
นายณัฐกุล จันตรี
 นายแถว ทิมา นายเสกสรร  ธานี 
คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่
สถานีสูบน้ำบ้านโพนงาม

 ปฏิบัติหน้าที่
สถานีสูบน้ำบ้านท่าสนามชัย

ปฏิบัติหน้าที่
สถานีสูบน้ำบ้านดงบัง