ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:455

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:494

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:507

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2564  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหสารส่วนตำบลหนองบ่อ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาและพัมนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาด มีความปลอดภัย มีความน่าอยุ่น่ามอง

Page 1 of 18