ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:781

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:791

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:832

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองการศึกษา
     
 
 
 
นางสาวชลธิชา พรรณอินทร์
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวสุกัญญา ทองประมูล
นางสาวกชพร  ไชยโยธา
นางวันเพ็ญ อินทร์แก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ครู
ครู
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
 
 
นายสกลเกียรติ สุทธิกุล
 
 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
     
-ว่าง-
นางสาวณัฐธิยา ดอกดวง
นางสาวจินดาวรรณ ส่งเสริม
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
     
      
-ว่าง-
นางสาวสุรีจันทร์ สายโสภา
 นางสาวอนัทฉรา  ส่งเสริม
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
 คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
     
   
นางสาววนิดา  ตระกาล    
 พนักงานจ้างเหมาบริการ