ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:853

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:850

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:899

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่องกำหนดสถานที่ ปิดประกาศกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   ประจำปี  2562   ประชุมวันที่   24  ธันวาคม  2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   (ครั้งที่ 2) ประจำปี  2562   ประชุมวันที่  15  สิงหาคม  2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ประจำปี  2562   ประชุมวันที่  8  สิงหาคม   2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 2) ประจำปี  2562   ประชุมวันที่  11  กุมภาพันธ์   2562

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2562   ประชุมวันที่   4  กุมภาพันธ์  2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี 2562   ในวันที่  24  ธันวาคม  2562

 
 
Powered by Phoca Download