ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:792

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:804

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:846

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

Share

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

สายงานปฏิบัติ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)  จำนวน  1  อัตรา

 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบยลหนองบ่อ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-840312