ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:791

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:804

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:846

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

Share

 

 

 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด – 19  ประจำปีงบประมาณ  2563 ในวันที่12  มิถุนายน  2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้  ทักษะ  และวิธีการปลูกและขยายพันธุ์ผักสวนครัวและสมุนไพร  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้  ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโคโรนา (COVID-19)