ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:454

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:494

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:507

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน่องบ่อ

Share

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ราคากลางทั้งหมดจำนวน  7  โครงการ  

 

      

 รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลางทั้งหมดจำนวน  7  โครงการ    เป็นเงิน 1,468,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ประกาศราคากลาง  ณ วันที่  6  มกราคม  2560