ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:854

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:851

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:899

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศราคากลาง และปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบ่อ – บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 1-4,10–11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Share

       ประกาศราคากลาง และปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบ่อ – บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 1-4,10–11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

       รายงานการประมาณราคากลาง และปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบ่อ – บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 1-4,10–11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   ราคากลาง   258,000.- บาท กำหนดราคากลาง  ณ วันที่  14  มิถุายน  2560 

  

 

 >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<