ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:454

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:494

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:507

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองไฮ - หนองบ่อ (กม.ที่ 6+530 - กม.ที่ 7+440) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6-7 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Share

       ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองไฮ - หนองบ่อ (กม.ที่ 6+530 - กม.ที่ 7+440) บ้านโพนงาม หมู่ที่  6-7  ตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

  

       รายงานผลการประมาณราคากลาง  และประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองไฮ - หนองบ่อ (กม.ที่ 6+530 - กม.ที่ 7+440) บ้านโพนงาม หมู่ที่  6-7  ตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   ราคากลาง   1,500,000.- บาท  ราคากลางคำนาณ  ณ วันที่  2  พฤษภาคม  2561 

   

 >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<