ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:447

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:487

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:498

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศาลปู่ตาบ้านจานตะโนน สถานที่ก่อสร้าง บ้านจานตะโนนหมู่ที่ 11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Share

       ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเข้าศาลปู่ตาบ้านจานตะโนน  สถานที่ก่อสร้าง บ้านจานตะโนนหมู่ที่ 11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

 

  

       รายงานผลการประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเข้าศาลปู่ตาบ้านจานตะโนน  สถานที่ก่อสร้าง บ้านจานตะโนนหมู่ที่ 11 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี    ราคากลาง   150,000.- บาท  ประกาศ  ณ วันที่  2  กรกฎาคม  2561 

   

 >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<