ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:72

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:104

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:84

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ ประเภทงานอาคาร จำนวน 6 โครงการ

Share

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ ประเภทงานอาคาร จำนวน 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,915,000 บาท

 

     ผู้สนใจตินต่อขอซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ 300 บาท ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำหนองบ่อ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-210989 ในวันและเวลาราชการ