ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:781

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:791

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:833

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองบ่อ จำนวน 12 โครงการ

Share

     ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองบ่อ  จำนวน 12 โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

      ผู้สนใจตินต่อขอซื้อ เอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (กองคลัง)  ราคาชุดละ 300.- บาท   ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-840312  ในวันและเวลาราชการ