ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:853

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:850

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:899

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านหนองบ่อ - บ้านดงบัง (จุดเริ่มต้นที่ สามแยกทางเข้าบ้านดงบัง) ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เส้นบ้านหนองบ่อ - บ้านดงบัง (จุดเริ่มต้นที่ สามแยกทางเข้าบ้านดงบัง) ตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

  ราคากลาง  1,095,000.- บาท  (หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท   (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ กองคลัง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่  22 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560   ถึงวันที่  5 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4584-0312 ในวันและเวลาราชการ

 

                                                                                     >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<