ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:509

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:531

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:567

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการฝึกอบรมกลุ่มปลูกเห็ดตับเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Share

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ได้กำหนดการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมกลุ่มปลูกเห็ดตับเต่า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในวันที่ 16 - 17  มิถุนายน  2559  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี  โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติ  รู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ต่อไป