ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:792

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:804

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:846

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

Share

     วันนี้ (1 ก.ย. 59) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบ่อ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบ่อ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน เป็นการจัดอบรมให้ความรู้โดยมีเป้าหมายคือครูและผู้ปกครองของเด็ก ศพด.อบต.หนองบ่อ เป็นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของเด็ก การประเมิน EQ โรคที่พบบ่อยในเด็ก การป้องกันการบาดเจ็บ และคำแนะนำต่างๆ โดย คุณอุไรวรรณ หลาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ และคุณพิไลพรรณ ศรีสันต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้.