ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:665

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:683

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:720

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองบ่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ
ขอเชิญพี่น้อประชาชน เที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี 2560
จัดโครงการร้อยรักร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองถวายความภักดีในหลวง รัชกาลที่ 9
จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562