ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:447

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:487

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:498

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (9)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (2)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2562 (2)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2559
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2559 (4)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2559 (9)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2562 (2)
ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2558