ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:447

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:487

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:498

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
โครงการส่งเสริมอาชีพเเละการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ 2563
โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพตรีตำบลหนองบ่อ 2563
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
โครงการเสริมสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองบ่อ ประจำปี 2559
โฟร์โมสต์ร่วมกิจกรรมเล่านิทานกับเด็กๆ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ
ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน