ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:509

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:531

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:567

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
โครการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559
โครงการ "เด็กดีมีเงินออม" เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)
โครงการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ห่างไกลโรคภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
โครงการชมรมผู้สูงอายุ 2562
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2559
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2558
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 (4)