ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:854

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:851

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:899

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอเชิญพี่น้องประชาชนซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่พื้นที่ตำบลหนองบ่อ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

ประจำปี 2560 ดังนี้

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

- ภาษีป้าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2560

-ภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2560

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตั้งแต่วัน จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โทร. 045-840312 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleanning Day ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleanning Day ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี 2560

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทุกๆท่านมาณ.โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงหม่อนไหม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดโครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงหม่อนไหม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ นำนักเรียนไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงหม่อนไหม ที่บ้านคุณยายละมัย ส่งเสริมบ้านหนองบ่อ หมู่ที่1 ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณยายทุกๆท่าน รวมถึงท่านอาจารย์ประคอง บุญขจร ผู้ให้ความรู้กับเด็กในวันนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2560 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2560 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ช่วยกันจับงูที่เข้าไปอยู่ในรถเก่ง ของอาจารย์โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.20 น. พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ช่วยกันจับงูที่เข้าไปอยู่ในรถเก่ง ของอาจารย์โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา ขอแสดงความชื่นชม เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการร้อยรักร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองถวายความภักดีในหลวง รัชกาลที่ 9

     วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายสมบัติ สรรพสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ นายเกริกชัย สายสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดโครงการร้อยรักร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองถวายความภักดีในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจิตอาสาทำดีเพื่อถวายราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ นำโดยท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมจิตอาสาทำดีเพื่อถวายราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ จุดศาลหลักเมือง เทศบาลนคร วัดทุ่งศรีเมือง วัดแจ้ง วัดป่าน้อย และโรงเรียนสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม...