ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:781

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:791

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:832

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ธันวาคม 2559

วันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ซึมซับ ความหวงแหน และอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองสืบไป ไม่ว่าจะเป็นการย้อมผ้ามะเกลือ การฟ้อนกลองตุ้ม การบรรยาย ขั้นตอนการเลี้ยง และทอผ้าไหม
ในการไปศึกษาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากประธานศูนย์หม่อนไหม ท่านอาจารย์ประครอง บุญขจร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ รวมถึงคุณยายทุกๆท่านที่ให้ความเอ็นดูลูกหลาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

22 ธันวาคม 2559

"แม้เวลาผ่านเลยล่วง แต่ใจทุกดวงยังมีพ่ออยู่"
ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์
ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 2 ธันวาคม 2559

 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 07.09 น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนารถบพิตร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆและพสกนิกรตำบลหนองบ่อ ต่างเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้ในทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น.ให้เป็นวันการออกกำลังกายของข้าราชการทั่วประเทศ เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และประชาชนเข้าร่วมโครงการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อเห็นชอบร่าง แผนพัฒนา 4 ปี ตำบลหนองบ่อ (พ.ศ.2561- 2564)

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2559

 วันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ออกรับฟัง & และนำความต้องการของประชาชน ม.1 – ม.13 ตำบลหนองบ่อ เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 2. เที่ยวสวนสัตว์_59
 3. เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 4. กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 5. โครงการ "เด็กดีมีเงินออม" เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 6. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ