ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:792

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:804

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:846

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบ่อุชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ

     วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบ่อุชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ผลการคัดเลือก ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบ่อ คือ คุณพ่อสมจิตร ทองมาลี และรองประธาน คือ คุณพ่อสุนันท์ จันทร์ทรง

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

     วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายเรืองชัย ธานี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ นายเกริกชัย สายสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และนางอุไรวรรณ สงวนพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อร่วมกับกองศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมกลุ่มปลูกเห็ดตับเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ได้กำหนดการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมกลุ่มปลูกเห็ดตับเต่า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในวันที่ 16 - 17  มิถุนายน  2559  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี  โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติ  รู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (9)

    ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันที่่ 7 มิถุนายน 25ั59ิ จากกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

โฟร์โมสต์ร่วมกิจกรรมเล่านิทานกับเด็กๆ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ

     วันที่ 21 มิถุนายน 2559 โฟร์โมสต์ร่วมกิจกรรมเล่านิทานกับเด็กๆ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

แต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ

     วันที่ 21 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ แต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทุกวันอังคารของสัปดาห์อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบ่อ ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสงวน ศรไชย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบ่อ ประจำปีการศึกษา 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2558

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอเชิญพี่น้องประชาชนซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่พื้นที่ตำบลหนองบ่อ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

ประจำปี 2558 ดังนี้

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

- ภาษีป้าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2558

-ภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2558

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตั้งแต่วัน จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โทร. 045-840312 

 

อ่านเพิ่มเติม...