ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:454

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:494

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:506

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (2)

 

 

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อได้กำหนดการออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ (HIV)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  และผู้พิการรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนไว้ในเดือนตุลาคม 2561 ให้มารับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ตามสถานที่ที่กำหนด

     สำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้นำบัตรประชาชนไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเบี้ยฯ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของวัน เดือน ปีเกิด เพื่อปรับอัตราการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(แบบขั้นบันได)

     ในการรับเบี้ยยังชีพถ้ามารับเงินสดด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน  กรณีรับแทนให้ทำใบมอบฉันทะโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่จะมารับเงินแทน  กรุณาเขียนให้เรียบร้อยทุกข้อเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

 


 

 

 

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2561 (2)

 

 

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อได้กำหนดการออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ (HIV)ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  และผู้พิการรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนไว้ในเดือนกันยายน 2562 ให้มารับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป และสถานที่ที่กำหนด

     สำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้นำบัตรประชาชนไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเบี้ยฯ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของวัน เดือน ปีเกิด เพื่อปรับอัตราการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(แบบขั้นบันได)

     ในการรับเบี้ยยังชีพถ้ามารับเงินสดด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน  กรณีรับแทนให้ทำใบมอบฉันทะโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่จะมารับเงินแทน  กรุณาเขียนให้เรียบร้อยทุกข้อเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

 


 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 

 

มอบผ้าห่มให้ผู้สูงอายุ

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ กองสวัสดิการสังดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับผู้สูงอายุ เเละ ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราธานี วันที่ 10 ธันวาคม 2562


 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการชมรมผู้สูงอายุ 2562

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ดำเนินการจัดโครงการชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบ่อ ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบ่อ


 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น2563

 

 435412.jpg - 74.40 KB435414.jpg - 83.05 KB435416.jpg - 106.86 KB

“รังไหม ใบหม่อน”
เคล็ดลับหน้าใส ไร้สิว ผิวนุ่มชุ่มชื่น
ด้วยสบู่สมุนไพร สกัดจากธรรมชาติ น้ำผึ้งแท้????????
**ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
ร่วมกับ ตำบลหนองบ่อ**
-------------------------
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ผู้ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ รังไหม ใบหม่อน และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ผู้สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และได้รับเกียรติจาก นายเกริกชัย สายสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 


 

อ่านเพิ่มเติม...