ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:791

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:804

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:846

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2559 (9)

     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ประจำเดือน  เมษายน  2559 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 จากกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญบั่งไฟ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัว (วันผู้สูงอายุ)

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ   ได้กำหนดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัว (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ในวันที่  12  เมษายน  2559  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   ณ  บริเวณอาคารตลาด อบต.หนองบ่อ  

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2559

    ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันที่่ 7 มิถุนายน 25ั59ิ จากกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ขอเชิญพี่น้อประชาชน เที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำตำบลหนองบ่อ และพี่น้องชาวตำบลหนองบ่อ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ณ วัดสระบัว บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองบ่อ และพื้นที่ใกล้เคียวเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2559 (4)

     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ประจำเดือน  เมษายน  2559 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 จากกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2558

     วันที่ 17 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  บูรณาการโครงการเสริมสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

อ่านเพิ่มเติม...