ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:781

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:791

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:832

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2559

     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ประจำเดือน  เมษายน  2559 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 จากกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุด สายบ้านเชือก-สพานลำเซบาย-บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบ่อ

     วันที่ 26 มกราคม 2558 พนักงานจ้างและลูกจ้างกองช่าง อบต.หนองบ่อ ร่วมกันดำเนินการซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุด สายบ้านเชือก-สพานลำเซบาย-บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองบ่อ(กุดปลากาล)หมู่ที่ 1

     วันที่ 18 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการกองช่างและผู้บริหารนายจำนอง ส่งเสริม เข้าร่วมสำรวจแนวคลองส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองบ่อ(กุดปลากาล)หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

     วันที่ 14 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองบ่อ ประจำปี 2559

     วันที่ 12 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองบ่อ ประจำปี 2559 โดยเริ่มแข่งขัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

     วันที่ 5 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประชาคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558

     วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2558 องค์การบรอหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558 ณ บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...