ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:792

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:804

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:846

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562

   บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  2562   ประชุมวันที่  11  กุมภาพันธ์  2562

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

   บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2562   ประชุมวันที่  4  กุมภาพันธ์  2562

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี 2562   ในวันที่  24  ธันวาคม  2562

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562

   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจำปี 2562   ในวันที่  15  สิงหาคม  2562

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ประจำปี 2562   ในวันที่  8  ส.ค. 2562

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   ประจำปี 2562  ในวันที่  30  พฤษภาคม 2562

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562

    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562   วันที่  11  กุมภาพันธ์   2562

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2562   วันที่  4  กุมภาพันธ์  2562

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...