ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)

[ 22-05-2563 ] Hits:665

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ …

[ 15-02-2564 ] Hits:683

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 02-05-2562 ] Hits:720

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ดำเนินการโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  ณ วัดบูรพาพิสัย และวัดสระบัว  ตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  2 ตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 3  สิงหาคม  2563
 
                1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                2.ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565)   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

  บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   ประจำปี  2562   ประชุมวันที่  24  ธันวาคม  2562

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562

   บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   (ครั้งที่ 2)  ประจำปี  2562   ประชุมวันที่  15  สิงหาคม  2562

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

   บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ประจำปี  2562   ประชุมวันที่  8  สิงหาคม  2562

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

   บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบ่อ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2   ประจำปี  2562   ในวันที่  30  พฤษภาคม  2562

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th

อ่านเพิ่มเติม...